ProSmart

Creació de fitxes d’estiba

Creació de targetes d’estiba europees per a una càrrega 100% professional i de qualitat

La Directiva 2014/47/UE, relativa a les inspeccions tècniques en carretera dels vehicles comercials que circulen per la Unió, es va crear amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat a les vies de trànsit a la Unió Europea.

Així es trasllada a Espanya mitjançant el RD 563/2017, de 2 de juny, pel qual s’estableixen les normes tècniques que hem de seguir per dur a terme una correcta estiba, subjecció i embalatge de la mercaderia.

Per al correcte compliment d’ambdues normatives, l’Eurofitxa d’estiba és el document normalitzat i registrat que reflecteix com estibar cada tipus de càrrega.

 

Aquestes targetes, per ser autèntiques, han d’estar signades i homologades per EUMOS amb un codi de traçabilitat que garanteixi la seva validesa i autenticitat, així com signades pels creadors de les targetes d’estiba, Carlos i Eva Hernández.

A J2 Servid tenim la garantia que les nostres targetes d’estiba compleixen tots els requisits anteriors, de manera que són 100% autèntiques.

 

Què ha de tenir una fitxa d’estiba?

Una part tècnica (anvers), amb vista a la càrrega, tècnica recomanada, eines a utilitzar, una taula amb els càlculs fets pel que fa al nombre o característiques de les amarres a utilitzar, i un codi de traçabilitat per comprovar la validesa del full, ja que les targetes HDZ formen part de la base de dades de fulls més gran del món i no es poden imitar.