Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: J2 SERVID SL – CIF: B-60311016
Direcció postal: C/ NARCIS MONTURIOL, 25 ( P.I SALELLES II)—- 08253– Sant Salvador Guardiola
Telèfon: 938.355.959
Correu electrònic: j2servid@j2servid.com
Delegat de Protecció de Dades: lopd@msanchez.cat

FINALITAT
Amb quina finalitat tractem les seves dades?
A J2 SERVID SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb l’objectiu de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciten i facilitar ofertes de productes i/o serveis del seu interès, també elaborarem un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Per quant de temps conservarem les seves dades? Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir l’objectiu del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal objectiu, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudoniminació de les dades o la destrucció total de les mateixes.

LEGITIMACIÓ
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Interès legítim:

La base legal pel tractament de les seves dades és mitjançant el consentiment de l’afectat, l’execució de contracte de serveis i oferir respostes a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte o correu electrònic (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat). L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que es sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis.

DESTINATARIS
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es comunicaran les dades a cap destinatari, llevat obligació legal.

DRETS
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Accés Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en J2 SERVID SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Rectificació Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
Supressió Les persones interessades podran sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals i ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Oposició Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb objectius de serveis que ens sol·licitin del seu interès. J2 SERVID SL deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
Limitació del Tractament En determinades circumstàncies que preveu l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit. Però s’oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
  • Quan J2 SERVID SL no necessita tractar les seves dades, però vostè els necessita per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan vostè s’oposi al tractament de dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim.
  • Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament per davant dels de vostè.


Portabilitat En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format electrònic estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable.

Canals d’Atenció
Podrà exercir els seus drets a:
lopd@msanchez.cat
o
Departament Protecció de Dades
Direcció postal:
C/ NARCIS MONTURIOL, 25
( P.I SALELLES II)
08253
Sant Salvador Guardiola
Teléfono: 938.355.959

Com pot exercir els drets?
Si vostè considera que en J2 SERVID SL no hem tractat les seves dades d’acord amb la normativa, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic: lopd@msanchez.cat
Per exercitar els seus drets, s’haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.
L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?
Els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella és mitjançant la pàgina web: http://www.agpd.es.