ProSmart

e-Learning online

Accediu a la formació d’estiba des de la vostra empresa,

amb una garantia de formació de qualitat adaptable a les necessitats de cada empresa

Amb les mateixes garanties que la formació presencial, a J2 Servid us oferim una plataforma d’e-learning perquè els encarregats de l’estiba de mercaderies puguin accedir al contingut necessari de forma online, sota demanda des de la vostra empresa i el seu ritme.

 

Conèixer el procediment de càrrega i estiba de les diferents tipologies de mercaderies és un salt qualitatiu i recomanable per a qualsevol empresa de càrrega i transport. Com estibar una càrrega, quines eines i EPIs cal o conèixer la normativa aplicable i la cadena de responsabilitats només són alguns dels punts que tot responsable de càrrega hauria de conèixer.

 

Formació sota demanda per a l’estiba de mercaderies

En aquest sentit, accedint a la nostra plataforma d’e-learning podrà realitzar la formació en línia, en el moment que estableixi, i en el temps que necessiti. A través de la nostra web, i amb un accés personalitzat, podreu accedir als continguts necessaris per garantir que els responsables de la càrrega tenen els coneixements necessaris per a l’estiba de mercaderies.

Mateixa formació, però en format digital i amb la flexibilitat horària que això comporta.