Niupack

Voidfiller

Niupack Double

Protecció de palets solts al contenidor

Sistema de fàcil col·locació

Dos sistemes Niupack en un

Sistema ideal per repartir el pes per eixos

Sistema ideal per protegir palets solts
Aquest void-filler és creat per la unió, a través de la part superior, de dos sistemes de Niupack. Aquest producte és idoni per protegir palets solts al camió, per repartir el pes per eixos i per guanyar espai longitudinal en contenidors marítims i evitar el mínim buit possible.